Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 335 2513
2 750286 CCM Korolev Alexandr 68 2500
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 253 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 339 2470
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 118 2465
6 750229 IM Osipov Anatoly 339 2455
7 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
8 750186 IM Shetko Leonid 310 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 641 2450
10 471878 IM Primakov Vasily 293 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 301 2423
12 471926   Bulgakov Alexandr 71 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 151 2408
14 750163 CCM Lemutov Igor 385 2397
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 158 2396
16 750089 IM Skvira Ivan 504 2395
17 750034 CCM Matsukevich Vladimir 406 2391
18 750193 IM Moskalyov Victor 253 2385
19 750091 CCM Visloguzov Vadim 354 2385
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 230 2377
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 132 2373
22 149211 CCM Krutous Anatoly 527 2348
23 750117 CCM Dailido Sergey 317 2331
24 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 404 2331
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 233 2327
26 750176 CCE Makeev Victor 265 2317
27 750233 CCE Klim Anatoly 230 2313
28 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
29 750259   Maslakov Gennady 80 2300
30 750209   Tolstik Alexandr 275 2287
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 132 2286
32 750294   Balabolov Yahor 58 2263
33 750264   Bichik Aleksandr 64 2260
34 750312   Detchin Yrij 52 2249
35 750281   Litvinenko Alexandr 55 2243
36 750282   Veretennikov Vladimir 39 2196
37 750211 CCE Malkov Alexey 230 2164
38 750121   Rusak Alexandr 127 2141
39 750214   Bolenkov Vladimir 152 2110
40 750128 CCE Saevich Yury 468 2064
41 750217   Beday Anatoly 93 1994
42 750232   Banshchikov Valery 159 1985
43 471850   Lysovsky Victor 117 1985
44 750248   Duma Leonid 64 1859
45 750140   Ksenzov Petr 108 1808
46 750125   Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 327 2514
2 750286 CCM Korolev Alexandr 55 2501
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 248 2481
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 334 2470
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 111 2464
6 750229 IM Osipov Anatoly 336 2455
7 750037 GM Lybin Dmitry 167 2451
8 750186 IM Shetko Leonid 308 2451
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 636 2446
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 471926   Bulgakov Alexandr 68 2421
12 750093 IM Rynkevich Sergey 299 2420
13 750251 CCM Bakulin Yury 146 2412
14 750213 CCM Agrafenin Andrey 152 2396
15 750163 CCM Lemutov Igor 381 2395
16 750089 IM Skvira Ivan 498 2394
17 750193 IM Moskalyov Victor 246 2385
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 353 2385
19 750034 CCM Matsukevich Vladimir 362 2379
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 226 2377
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 128 2372
22 149211 CCM Krutous Anatoly 509 2345
23 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 399 2334
24 750117 CCM Dailido Sergey 315 2324
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 228 2323
26 750233 CCE Klim Anatoly 223 2312
27 750176 CCE Makeev Victor 260 2311
28 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
29 750259   Maslakov Gennady 80 2300
30 750209   Tolstik Alexandr 271 2299
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 127 2283
32 750294   Balabolov Yahor 55 2259
33 750281   Litvinenko Alexandr 53 2256
34 750264   Bichik Aleksandr 61 2248
35 750282   Veretennikov Vladimir 35 2205
36 750211 CCE Malkov Alexey 228 2156
37 750121   Rusak Alexandr 127 2141
38 750214   Bolenkov Vladimir 147 2131
39 750128 CCE Saevich Yury 464 2047
40 750217   Beday Anatoly 93 1994
41 750232   Banshchikov Valery 159 1985
42 471850   Lysovsky Victor 117 1985
43 750248   Duma Leonid 64 1859
44 750140   Ksenzov Petr 108 1808
45 750125   Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 325 2514
2 750286 CCM Korolev Alexandr 49 2510
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 242 2485
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 323 2475
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 108 2463
6 750037 GM Lybin Dmitry 166 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 306 2451
8 750229 IM Osipov Anatoly 325 2447
9 750046 SIM Shablinsky Mikhail 630 2446
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 298 2421
12 471926   Bulgakov Alexandr 60 2414
13 750251 CCM Bakulin Yury 140 2412
14 750089 IM Skvira Ivan 487 2400
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 145 2396
16 750163 CCM Lemutov Igor 380 2394
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 350 2390
18 750193 IM Moskalyov Victor 239 2386
19 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 221 2377
20 750253 LGM Kozenko Tatyana 128 2372
21 750034 CCM Matsukevich Vladimir 312 2369
22 149211 CCM Krutous Anatoly 495 2335
23 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 394 2330
24 750117 CCM Dailido Sergey 308 2326
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 225 2321
26 750176 CCE Makeev Victor 259 2315
27 750233 CCE Klim Anatoly 219 2310
28 750209   Tolstik Alexandr 260 2306
29 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
30 750259   Maslakov Gennady 80 2300
31 750218 CCM Khodoskin Dmitry 126 2283
32 750281   Litvinenko Alexandr 49 2263
33 750294   Balabolov Yahor 50 2245
34 750264   Bichik Aleksandr 54 2239
35 750282   Veretennikov Vladimir 34 2204
36 750211   Malkov Alexey 217 2153
37 750121   Rusak Alexandr 127 2141
38 750214   Bolenkov Vladimir 145 2123
39 750128 CCE Saevich Yury 446 2055
40 750217   Beday Anatoly 93 1994
41 750232   Banshchikov Valery 159 1985
42 471850   Lysovsky Victor 117 1985
43 750248   Duma Leonid 64 1859
44 750140   Ksenzov Petr 108 1808
45 750125   Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 324 2514
2 750286 CCM Korolev Alexandr 45 2510
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 228 2490
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 322 2476
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 102 2463
6 750037 GM Lybin Dmitry 166 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 305 2451
8 750046 SIM Shablinsky Mikhail 625 2450
9 750229 IM Osipov Anatoly 307 2449
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 290 2418
12 750251 CCM Bakulin Yury 130 2411
13 750089 IM Skvira Ivan 476 2402
14 471926 Bulgakov Alexandr 54 2401
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 142 2396
16 750163 CCM Lemutov Igor 374 2390
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 348 2389
18 750193 IM Moskalyov Victor 237 2386
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 128 2372
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 213 2366
21 750034 CCM Matsukevich Vladimir 282 2353
22 149211 CCM Krutous Anatoly 483 2344
23 750222 CCM Bondarenko Yury 243 2338
24 759004 CCM Shchemelev Petr 304 2337
25 750117 CCM Dailido Sergey 306 2323
26 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 386 2320
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 220 2316
28 750176 CCE Makeev Victor 259 2315
29 750209 Tolstik Alexandr 255 2315
30 750233 CCE Klim Anatoly 219 2310
31 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 36 2286
34 750218 CCE Khodoskin Dmitry 125 2276
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750264 Bichik Aleksandr 46 2225
37 750294 Balabolov Yahor 45 2220
38 750282 Veretennikov Vladimir 31 2207
39 750211 Malkov Alexey 197 2154
40 750214 Bolenkov Vladimir 138 2137
41 750121 Rusak Alexandr 124 2135
42 750128 CCE Saevich Yury 433 2114
43 750217 Beday Anatoly 93 1994
44 750232 Banshchikov Valery 159 1985
45 471850 Lysovsky V. 117 1985
46 750248 Duma Leonid 64 1859
47 750140 Ksenzov Petr 108 1808
48 750125 Khokhlova Galina 146 1702
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 CCM Korolev Alexandr 43 2510
2 750087 SIM Blitsko Boris 322 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 220 2486
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 322 2476
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 94 2469
6 750037 GM Lybin Dmitry 166 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 618 2454
8 750229 IM Osipov Anatoly 306 2449
9 750186 IM Shetko Leonid 300 2449
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 289 2418
12 750251 CCM Bakulin Yury 129 2411
13 750163 CCM Lemutov Igor 364 2405
14 750089 IM Skvira Ivan 469 2400
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 131 2394
16 471926 Bulgakov Alexandr 51 2390
17 750193 IM Moskalyov Victor 236 2386
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 342 2386
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 126 2360
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 201 2355
21 149211 CCM Krutous Anatoly 477 2342
22 750222 CCE Bondarenko Yury 236 2335
23 759004 CCM Shchemelev Petr 301 2334
24 750117 CCM Dailido Sergey 303 2322
25 750034 CCM Matsukevich Vladimir 245 2321
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 376 2316
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 217 2316
28 750176 CCE Makeev Victor 257 2315
29 750209 Tolstik Alexandr 252 2314
30 750233 CCE Klim Anatoly 218 2309
31 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 33 2272
34 750218 Khodoskin Dmitry 124 2270
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
37 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
38 750294 Balabolov Yahor 41 2204
39 750128 CCE Saevich Yury 421 2190
40 750211 Malkov Alexey 322 2173
41 750214 Bolenkov Vladimir 133 2142
42 750121 Rusak Alexandr 120 2139
43 750217 Beday Anatoly 89 2012
44 750232 Banshchikov Valery 159 1985
45 471850 Lysovsky V. 114 1965
46 750248 Duma Leonid 62 1849
47 750140 Ksenzov Petr 103 1816
48 750125 Khokhlova Galina 146 1702