Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 324 2514
2 750286 CCM Korolev Alexandr 45 2510
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 228 2490
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 322 2476
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 102 2463
6 750037 GM Lybin Dmitry 166 2456
7 750186 IM Shetko Leonid 305 2451
8 750046 SIM Shablinsky Mikhail 625 2450
9 750229 IM Osipov Anatoly 307 2449
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 290 2418
12 750251 CCM Bakulin Yury 130 2411
13 750089 IM Skvira Ivan 476 2402
14 471926 Bulgakov Alexandr 54 2401
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 142 2396
16 750163 CCM Lemutov Igor 374 2390
17 750091 CCM Visloguzov Vadim 348 2389
18 750193 IM Moskalyov Victor 237 2386
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 128 2372
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 213 2366
21 750034 CCM Matsukevich Vladimir 282 2353
22 149211 CCM Krutous Anatoly 483 2344
23 750222 CCM Bondarenko Yury 243 2338
24 759004 CCM Shchemelev Petr 304 2337
25 750117 CCM Dailido Sergey 306 2323
26 750141 CCM Sutkalenko Dmitry 386 2320
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 220 2316
28 750176 CCE Makeev Victor 259 2315
29 750209 Tolstik Alexandr 255 2315
30 750233 CCE Klim Anatoly 219 2310
31 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 36 2286
34 750218 CCE Khodoskin Dmitry 125 2276
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750264 Bichik Aleksandr 46 2225
37 750294 Balabolov Yahor 45 2220
38 750282 Veretennikov Vladimir 31 2207
39 750211 Malkov Alexey 197 2154
40 750214 Bolenkov Vladimir 138 2137
41 750121 Rusak Alexandr 124 2135
42 750128 CCE Saevich Yury 433 2114
43 750217 Beday Anatoly 93 1994
44 750232 Banshchikov Valery 159 1985
45 471850 Lysovsky V. 117 1985
46 750248 Duma Leonid 64 1859
47 750140 Ksenzov Petr 108 1808
48 750125 Khokhlova Galina 146 1702
49 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 CCM Korolev Alexandr 43 2510
2 750087 SIM Blitsko Boris 322 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 220 2486
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 322 2476
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 94 2469
6 750037 GM Lybin Dmitry 166 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 618 2454
8 750229 IM Osipov Anatoly 306 2449
9 750186 IM Shetko Leonid 300 2449
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 289 2418
12 750251 CCM Bakulin Yury 129 2411
13 750163 CCM Lemutov Igor 364 2405
14 750089 IM Skvira Ivan 469 2400
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 131 2394
16 471926 Bulgakov Alexandr 51 2390
17 750193 IM Moskalyov Victor 236 2386
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 342 2386
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 126 2360
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 201 2355
21 149211 CCM Krutous Anatoly 477 2342
22 750222 CCE Bondarenko Yury 236 2335
23 759004 CCM Shchemelev Petr 301 2334
24 750117 CCM Dailido Sergey 303 2322
25 750034 CCM Matsukevich Vladimir 245 2321
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 376 2316
27 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 217 2316
28 750176 CCE Makeev Victor 257 2315
29 750209 Tolstik Alexandr 252 2314
30 750233 CCE Klim Anatoly 218 2309
31 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 33 2272
34 750218 Khodoskin Dmitry 124 2270
35 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
36 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
37 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
38 750294 Balabolov Yahor 41 2204
39 750128 CCE Saevich Yury 421 2190
40 750211 Malkov Alexey 322 2173
41 750214 Bolenkov Vladimir 133 2142
42 750121 Rusak Alexandr 120 2139
43 750217 Beday Anatoly 89 2012
44 750232 Banshchikov Valery 159 1985
45 471850 Lysovsky V. 114 1965
46 750248 Duma Leonid 62 1849
47 750140 Ksenzov Petr 103 1816
48 750125 Khokhlova Galina 146 1702
49 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 CCM Korolev Alexandr 36 2516
2 750087 SIM Blitsko Boris 314 2509
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 217 2487
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 322 2476
5 750242 CCM Astroukh Vitaly 88 2473
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 612 2454
8 750229 IM Osipov Anatoly 305 2450
9 750186 IM Shetko Leonid 293 2448
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 288 2423
12 750251 CCM Bakulin Yury 129 2411
13 750163 CCM Lemutov Igor 359 2401
14 471926 Bulgakov Alexandr 48 2400
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 124 2394
16 750091 CCM Visloguzov Vadim 334 2387
17 750089 IM Skvira Ivan 461 2384
18 750193 IM Moskalyov Victor 232 2383
19 750253 LGM Kozenko Tatyana 126 2360
20 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 195 2355
21 149211 CCM Krutous Anatoly 461 2342
22 750222 CCE Bondarenko Yury 233 2336
23 759004 CCM Shchemelev Petr 294 2329
24 750117 CCM Dailido Sergey 300 2327
25 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 216 2316
26 750176 CCE Makeev Victor 256 2315
27 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 371 2314
28 750209 Tolstik Alexandr 250 2311
29 750233 CCE Klim Anatoly 217 2309
30 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
31 750259 Maslakov Gennady 80 2300
32 750034 CCM Matsukevich Vladimir 203 2274
33 750281 Litvinenko Alexandr 33 2272
34 750218 Khodoskin Dmitry 121 2268
35 750128 CCE Saevich Yury 411 2239
36 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
37 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
38 750211 Malkov Alexey 178 2218
39 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
40 750294 Balabolov Yahor 39 2203
41 750214 Bolenkov Vladimir 129 2140
42 750121 Rusak Alexandr 111 2103
43 750217 Beday Anatoly 87 2017
44 750232 Banshchikov Valery 159 1985
45 471850 Lysovsky V. 113 1969
46 750248 Duma Leonid 59 1846
47 750140 Ksenzov Petr 103 1816
48 750125 Khokhlova Galina 146 1702
49 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 Korolev Alexandr 31 2516
2 750087 SIM Blitsko Boris 309 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 213 2484
4 750242 CCM Astroukh Vitaly 85 2478
5 750235 SIM Malashenkov Alexei 319 2477
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 610 2454
8 750186 IM Shetko Leonid 292 2448
9 750229 IM Osipov Anatoly 300 2441
10 471878 IM Primakov Vasily 291 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 288 2423
12 750251 CCM Bakulin Yury 128 2406
13 471926 Bulgakov Alexandr 48 2400
14 750163 CCM Lemutov Igor 357 2399
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 121 2393
16 750083 SIM Dubko Vladislav 223 2391
17 750089 CCM Skvira Ivan 458 2383
18 750091 CCM Visloguzov Vadim 324 2383
19 750193 CCM Moskalyov Victor 229 2381
20 750253 LGM Kozenko Tatyana 126 2360
21 759004 CCM Shchemelev Petr 284 2357
22 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 195 2355
23 149211 CCM Krutous Anatoly 453 2342
24 750222 CCE Bondarenko Yury 230 2334
25 750117 CCE Dailido Sergey 299 2328
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 362 2316
27 750176 CCE Makeev Victor 256 2315
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 213 2310
29 750233 CCE Klim Anatoly 217 2309
30 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
31 750209 Tolstik Alexandr 248 2302
32 750259 Maslakov Gennady 80 2300
33 750281 Litvinenko Alexandr 32 2273
34 750034 CCE Matsukevich Vladimir 157 2269
35 750218 Khodoskin Dmitry 116 2268
36 750128 CCE Saevich Yury 394 2253
37 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
38 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
39 750211 Malkov Alexey 175 2219
40 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
41 750294 Balabolov Yahor 33 2189
42 750214 Bolenkov Vladimir 125 2147
43 750121 Rusak Alexandr 111 2103
44 750182 Volkov Igor 103 2070
45 750217 Beday Anatoly 85 2029
46 750232 Banshchikov Valery 159 1985
47 471850 Lysovsky V. 108 1953
48 750248 Duma Leonid 57 1865
49 750140 Ksenzov Petr 101 1827
50 750125 Khokhlova Galina 146 1702
51 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750286 Korolev Alexandr 31 2516
2 750087 SIM Blitsko Boris 306 2508
3 750227 SIM Ulasevich Sergei 210 2480
4 750242 CCM Astroukh Vitaly 80 2479
5 750235 SIM Malashenkov Alexei 316 2470
6 750037 GM Lybin Dmitry 165 2456
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 603 2456
8 750186 IM Shetko Leonid 292 2448
9 750229 IM Osipov Anatoly 297 2440
10 471878 IM Primakov Vasily 290 2434
11 750093 IM Rynkevich Sergey 288 2423
12 750251 CCM Bakulin Yury 119 2400
13 471926 Bulgakov Alexandr 47 2400
14 750163 CCM Lemutov Igor 354 2399
15 750213 CCM Agrafenin Andrey 121 2393
16 750083 SIM Dubko Vladislav 219 2389
17 750089 CCM Skvira Ivan 450 2386
18 750193 CCM Moskalyov Victor 228 2381
19 750091 CCM Visloguzov Vadim 309 2378
20 759004 CCM Shchemelev Petr 279 2356
21 750253 LGM Kozenko Tatyana 120 2355
22 750070 CCM Yanushevsky Nikolay 193 2349
23 149211 CCM Krutous Anatoly 451 2335
24 750222 CCE Bondarenko Yury 221 2332
25 750117 CCE Dailido Sergey 297 2327
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 357 2324
27 750176 CCE Makeev Victor 254 2310
28 750197 CCM Zhdanenia Konstantin 213 2310
29 750233 CCE Klim Anatoly 217 2309
30 750226 CCE Naumenko Alexander 206 2304
31 750259 Maslakov Gennady 80 2300
32 750209 Tolstik Alexandr 240 2286
33 750034 CCE Matsukevich Vladimir 135 2275
34 750218 Khodoskin Dmitry 113 2267
35 750128 CCE Saevich Yury 373 2259
36 750244 Prokopenko Alexandr 83 2238
37 750264 Bichik Aleksandr 42 2234
38 750211 Malkov Alexey 174 2225
39 750282 Veretennikov Vladimir 30 2209
40 750294 Balabolov Yahor 30 2171
41 750214 Bolenkov Vladimir 122 2148
42 750121 Rusak Alexandr 111 2103
43 750182 Volkov Igor 98 2045
44 750217 Beday Anatoly 83 2040
45 750232 Banshchikov Valery 159 1985
46 471850 Lysovsky V. 107 1958
47 750248 Duma Leonid 54 1878
48 750140 Ksenzov Petr 98 1837
49 750125 Khokhlova Galina 146 1702
50 750290 Drobyshevsky Vasily 33 1630