Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 292 2499
2 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
3 750037 GM Lybin Dmitry 158 2482
4 750235 SIM Malashenkov Alexei 285 2473
5 750227 SIM Ulasevich Sergei 187 2472
6 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 579 2462
8 750186 CCM Shetko Leonid 252 2431
9 471878 IM Primakov Vasily 279 2426
10 750093 CCM Rynkevich Sergey 272 2425
11 750229 CCM Osipov Anatoly 225 2397
12 750163 CCM Lemutov Igor 322 2390
13 750083 SIM Dubko Vladislav 203 2386
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 283 2377
15 750193 CCM Moskalyov Victor 196 2376
16 750213 Agrafenin Andrey 94 2369
17 750089 CCM Skvira Ivan 352 2359
18 750251 Bakulin Yury 79 2353
19 750253 LIM Kozenko Tatyana 78 2329
20 750070 Yanushevsky Nikolay 169 2327
21 750233 CCE Klim Anatoly 200 2326
22 759004 Shchemelev Petr 215 2326
23 750117 Dailido Sergey 262 2324
24 750197 CCE Zhdanenia Konstantin 138 2305
25 750176 Makeev Victor 220 2302
26 750141 CCE Sutkalenko Dmitry 304 2302
27 750259 Maslakov Gennady 61 2294
28 750222 Bondarenko Yury 157 2285
29 750226 CCE Naumenko Alexander 174 2274
30 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
31 149211 CCE Krutous Anatoly 377 2258
32 750236 Solionaya Victoria 38 2245
33 750211 Malkov Alexey 172 2230
34 750209 Tolstik Alexandr 208 2226
35 750244 Prokopenko Alexandr 68 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 98 2162
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750128 Saevich Yury 233 2076
39 750121 Rusak Alexandr 93 2067
40 750217 Beday Anatoly 70 2019
41 750232 Banshchikov Valery 142 2013
42 750182 Volkov Igor 53 1955
43 471850 Lysovsky V. 93 1948
44 750248 Duma Leonid 42 1896
45 750140 Ksenzov Petr 82 1829
46 750125 Khokhlova Galina 123 1828
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 289 2495
2 750037 GM Lybin Dmitry 156 2487
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 181 2469
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 578 2462
7 750235 IM Malashenkov Alexei 278 2462
8 750093 CCE Rynkevich Sergey 268 2428
9 750186 CCM Shetko Leonid 249 2427
10 471878 Primakov Vasily 278 2426
11 750229 CCM Osipov Anatoly 224 2391
12 750083 SIM Dubko Vladislav 202 2387
13 750163 CCM Lemutov Igor 319 2386
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 278 2372
15 750213 Agrafenin Andrey 90 2370
16 750193 CCM Moskalyov Victor 193 2369
17 750089 CCM Skvira Ivan 346 2368
18 750251 Bakulin Yury 75 2353
19 750117 Dailido Sergey 253 2335
20 750070 Yanushevsky Nikolay 165 2327
21 750233 CCE Klim Anatoly 200 2326
22 750253 Kozenko Tatyana 74 2318
23 759004 Shchemelev Petr 208 2313
24 750197 CCE Zhdanenia Konstantin 137 2300
25 750176 Makeev Victor 215 2299
26 750259 Maslakov Gennady 61 2294
27 750141 Sutkalenko Dmitry 295 2292
28 750222 Bondarenko Yury 149 2276
29 750226 Naumenko Alexander 172 2274
30 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
31 149211 CCE Krutous Anatoly 370 2258
32 750236 Solionaya Victoria 38 2245
33 750211 Malkov Alexey 172 2230
34 750209 Tolstik Alexandr 203 2226
35 750244 Prokopenko Alexandr 68 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 95 2152
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750121 Rusak Alexandr 92 2059
39 750128 Saevich Yury 220 2014
40 750232 Banshchikov Valery 142 2013
41 750217 Beday Anatoly 69 2012
42 471850 Lysovsky V. 93 1948
43 750182 Volkov Igor 47 1944
44 750248 Duma Leonid 40 1906
45 750125 Khokhlova Galina 122 1835
46 750140 Ksenzov Petr 82 1829
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 281 2492
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 178 2467
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750235 IM Malashenkov Alexei 265 2459
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 573 2459
8 750186 CCM Shetko Leonid 236 2435
9 750093 Rynkevich Sergey 267 2429
10 471878 Primakov Vasily 278 2426
11 750163 CCE Lemutov Igor 304 2396
12 750083 SIM Dubko Vladislav 196 2395
13 750229 CCM Osipov Anatoly 220 2390
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 273 2372
15 750213 Agrafenin Andrey 88 2366
16 750193 Moskalyov Victor 184 2365
17 750089 CCM Skvira Ivan 336 2363
18 750117 Dailido Sergey 249 2345
19 750251 Bakulin Yury 70 2342
20 750070 Yanushevsky Nikolay 162 2320
21 750233 Klim Anatoly 192 2319
22 750253 Kozenko Tatyana 74 2318
23 759004 Shchemelev Petr 207 2309
24 750176 Makeev Victor 207 2297
25 750141 Sutkalenko Dmitry 290 2295
26 750259 Maslakov Gennady 57 2288
27 750197 Zhdanenia Konstantin 131 2288
28 750226 Naumenko Alexander 169 2286
29 750222 Bondarenko Yury 140 2276
30 750209 Tolstik Alexandr 193 2263
31 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
32 149211 Krutous Anatoly 360 2245
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 171 2229
35 750244 Prokopenko Alexandr 66 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 95 2152
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750121 Rusak Alexandr 92 2059
39 750232 Banshchikov Valery 142 2013
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750128 Saevich Yury 205 1998
42 750135 Mironchik Alexandr 264 1988
43 471850 Lysovsky V. 91 1946
44 750182 Volkov Igor 41 1908
45 750248 Duma Leonid 38 1901
46 750125 Khokhlova Galina 120 1829
47 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 277 2494
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 174 2465
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 561 2463
7 750235 IM Malashenkov Alexei 257 2456
8 750093 Rynkevich Sergey 264 2429
9 750186 CCM Shetko Leonid 230 2427
10 471878 Primakov Vasily 275 2423
11 750083 SIM Dubko Vladislav 189 2401
12 750163 CCE Lemutov Igor 298 2393
13 750229 CCM Osipov Anatoly 215 2378
14 750091 Visloguzov Vadim 264 2374
15 750193 Moskalyov Victor 181 2369
16 750213 Agrafenin Andrey 85 2364
17 750089 CCM Skvira Ivan 322 2340
18 750117 Dailido Sergey 245 2338
19 750251 Bakulin Yury 66 2334
20 750233 Klim Anatoly 190 2320
21 750070 Yanushevsky Nikolay 160 2320
22 750171 Lyamtsev Valery 194 2313
23 750253 Kozenko Tatyana 66 2307
24 759004 Shchemelev Petr 204 2301
25 750176 Makeev Victor 207 2297
26 750222 Bondarenko Yury 132 2289
27 750226 Naumenko Alexander 158 2287
28 750141 Sutkalenko Dmitry 281 2286
29 750197 Zhdanenia Konstantin 121 2285
30 750209 Tolstik Alexandr 182 2278
31 750259 Maslakov Gennady 49 2270
32 750218 Khodoskin Dmitry 99 2266
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 169 2236
35 149211 Krutous Anatoly 349 2225
36 750244 Prokopenko Alexandr 65 2174
37 750214 Bolenkov Vladimir 94 2158
38 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
39 750121 Rusak Alexandr 92 2059
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750232 Banshchikov Valery 141 2011
42 750135 Mironchik Alexandr 258 2006
43 750128 Saevich Yury 194 1962
44 750182 Volkov Igor 32 1962
45 471850 Lysovsky V. 91 1946
46 750248 Duma Leonid 38 1901
47 750125 Khokhlova Galina 120 1829
48 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 269 2496
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 171 2464
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 550 2460
7 750235 IM Malashenkov Alexei 250 2457
8 750093 Rynkevich Sergey 258 2428
9 471878 Primakov Vasily 274 2422
10 750186 CCM Shetko Leonid 221 2420
11 750083 SIM Dubko Vladislav 184 2395
12 750163 Lemutov Igor 292 2390
13 750091 Visloguzov Vadim 257 2372
14 750213 Agrafenin Andrey 85 2364
15 750193 Moskalyov Victor 171 2364
16 750229 CCE Osipov Anatoly 201 2361
17 750117 Dailido Sergey 241 2336
18 750089 Skvira Ivan 302 2333
19 750251 Bakulin Yury 63 2328
20 750202 Bancevich Sergey 139 2324
21 750233 Klim Anatoly 184 2318
22 750070 Yanushevsky Nikolay 155 2311
23 750171 Lyamtsev Valery 190 2306
24 750253 Kozenko Tatyana 62 2296
25 759004 Shchemelev Petr 199 2296
26 750176 Makeev Victor 201 2292
27 750222 Bondarenko Yury 127 2288
28 750226 Naumenko Alexander 155 2287
29 750197 Zhdanenia Konstantin 118 2284
30 750209 Tolstik Alexandr 178 2278
31 750218 Khodoskin Dmitry 95 2270
32 750259 Maslakov Gennady 48 2270
33 750141 Sutkalenko Dmitry 271 2266
34 149211 Krutous Anatoly 339 2248
35 750211 Malkov Alexey 164 2248
36 750236 Solionaya Victoria 38 2245
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 65 2174
39 750214 Bolenkov Vladimir 89 2150
40 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
41 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
42 750121 Rusak Alexandr 87 2041
43 750219 Shemetenko Igor 50 2018
44 750232 Banshchikov Valery 137 2015
45 750217 Beday Anatoly 64 1990
46 471850 Lysovsky V. 89 1954
47 750135 Mironchik Alexandr 248 1954
48 750128 Saevich Yury 183 1937
49 750248 Duma Leonid 38 1901
50 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
51 750125 Khokhlova Galina 119 1836
52 750140 Ksenzov Petr 80 1823