Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 281 2492
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 178 2467
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750235 IM Malashenkov Alexei 265 2459
7 750046 SIM Shablinsky Mikhail 573 2459
8 750186 CCM Shetko Leonid 236 2435
9 750093 Rynkevich Sergey 267 2429
10 471878 Primakov Vasily 278 2426
11 750163 CCE Lemutov Igor 304 2396
12 750083 SIM Dubko Vladislav 196 2395
13 750229 CCM Osipov Anatoly 220 2390
14 750091 CCM Visloguzov Vadim 273 2372
15 750213 Agrafenin Andrey 88 2366
16 750193 Moskalyov Victor 184 2365
17 750089 CCM Skvira Ivan 336 2363
18 750117 Dailido Sergey 249 2345
19 750251 Bakulin Yury 70 2342
20 750070 Yanushevsky Nikolay 162 2320
21 750233 Klim Anatoly 192 2319
22 750253 Kozenko Tatyana 74 2318
23 759004 Shchemelev Petr 207 2309
24 750176 Makeev Victor 207 2297
25 750141 Sutkalenko Dmitry 290 2295
26 750259 Maslakov Gennady 57 2288
27 750197 Zhdanenia Konstantin 131 2288
28 750226 Naumenko Alexander 169 2286
29 750222 Bondarenko Yury 140 2276
30 750209 Tolstik Alexandr 193 2263
31 750218 Khodoskin Dmitry 101 2259
32 149211 Krutous Anatoly 360 2245
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 171 2229
35 750244 Prokopenko Alexandr 66 2181
36 750214 Bolenkov Vladimir 95 2152
37 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
38 750121 Rusak Alexandr 92 2059
39 750232 Banshchikov Valery 142 2013
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750128 Saevich Yury 205 1998
42 750135 Mironchik Alexandr 264 1988
43 471850 Lysovsky V. 91 1946
44 750182 Volkov Igor 41 1908
45 750248 Duma Leonid 38 1901
46 750125 Khokhlova Galina 120 1829
47 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 277 2494
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 174 2465
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 561 2463
7 750235 IM Malashenkov Alexei 257 2456
8 750093 Rynkevich Sergey 264 2429
9 750186 CCM Shetko Leonid 230 2427
10 471878 Primakov Vasily 275 2423
11 750083 SIM Dubko Vladislav 189 2401
12 750163 CCE Lemutov Igor 298 2393
13 750229 CCM Osipov Anatoly 215 2378
14 750091 Visloguzov Vadim 264 2374
15 750193 Moskalyov Victor 181 2369
16 750213 Agrafenin Andrey 85 2364
17 750089 CCM Skvira Ivan 322 2340
18 750117 Dailido Sergey 245 2338
19 750251 Bakulin Yury 66 2334
20 750233 Klim Anatoly 190 2320
21 750070 Yanushevsky Nikolay 160 2320
22 750171 Lyamtsev Valery 194 2313
23 750253 Kozenko Tatyana 66 2307
24 759004 Shchemelev Petr 204 2301
25 750176 Makeev Victor 207 2297
26 750222 Bondarenko Yury 132 2289
27 750226 Naumenko Alexander 158 2287
28 750141 Sutkalenko Dmitry 281 2286
29 750197 Zhdanenia Konstantin 121 2285
30 750209 Tolstik Alexandr 182 2278
31 750259 Maslakov Gennady 49 2270
32 750218 Khodoskin Dmitry 99 2266
33 750236 Solionaya Victoria 38 2245
34 750211 Malkov Alexey 169 2236
35 149211 Krutous Anatoly 349 2225
36 750244 Prokopenko Alexandr 65 2174
37 750214 Bolenkov Vladimir 94 2158
38 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
39 750121 Rusak Alexandr 92 2059
40 750217 Beday Anatoly 67 2012
41 750232 Banshchikov Valery 141 2011
42 750135 Mironchik Alexandr 258 2006
43 750128 Saevich Yury 194 1962
44 750182 Volkov Igor 32 1962
45 471850 Lysovsky V. 91 1946
46 750248 Duma Leonid 38 1901
47 750125 Khokhlova Galina 120 1829
48 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 269 2496
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 171 2464
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 550 2460
7 750235 IM Malashenkov Alexei 250 2457
8 750093 Rynkevich Sergey 258 2428
9 471878 Primakov Vasily 274 2422
10 750186 CCM Shetko Leonid 221 2420
11 750083 SIM Dubko Vladislav 184 2395
12 750163 Lemutov Igor 292 2390
13 750091 Visloguzov Vadim 257 2372
14 750213 Agrafenin Andrey 85 2364
15 750193 Moskalyov Victor 171 2364
16 750229 CCE Osipov Anatoly 201 2361
17 750117 Dailido Sergey 241 2336
18 750089 Skvira Ivan 302 2333
19 750251 Bakulin Yury 63 2328
20 750202 Bancevich Sergey 139 2324
21 750233 Klim Anatoly 184 2318
22 750070 Yanushevsky Nikolay 155 2311
23 750171 Lyamtsev Valery 190 2306
24 750253 Kozenko Tatyana 62 2296
25 759004 Shchemelev Petr 199 2296
26 750176 Makeev Victor 201 2292
27 750222 Bondarenko Yury 127 2288
28 750226 Naumenko Alexander 155 2287
29 750197 Zhdanenia Konstantin 118 2284
30 750209 Tolstik Alexandr 178 2278
31 750218 Khodoskin Dmitry 95 2270
32 750259 Maslakov Gennady 48 2270
33 750141 Sutkalenko Dmitry 271 2266
34 149211 Krutous Anatoly 339 2248
35 750211 Malkov Alexey 164 2248
36 750236 Solionaya Victoria 38 2245
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 65 2174
39 750214 Bolenkov Vladimir 89 2150
40 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
41 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
42 750121 Rusak Alexandr 87 2041
43 750219 Shemetenko Igor 50 2018
44 750232 Banshchikov Valery 137 2015
45 750217 Beday Anatoly 64 1990
46 471850 Lysovsky V. 89 1954
47 750135 Mironchik Alexandr 248 1954
48 750128 Saevich Yury 183 1937
49 750248 Duma Leonid 38 1901
50 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
51 750125 Khokhlova Galina 119 1836
52 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 267 2497
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 166 2466
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 549 2461
7 750235 IM Malashenkov Alexei 236 2453
8 750093 Rynkevich Sergey 255 2428
9 471878 Primakov Vasily 268 2419
10 750186 Shetko Leonid 209 2419
11 750083 SIM Dubko Vladislav 178 2392
12 750163 Lemutov Igor 285 2391
13 750091 Visloguzov Vadim 251 2374
14 750213 Agrafenin Andrey 84 2364
15 750193 Moskalyov Victor 168 2361
16 750229 Osipov Anatoly 187 2351
17 750117 Dailido Sergey 239 2331
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750251 Bakulin Yury 62 2322
20 750089 Skvira Ivan 289 2319
21 750070 Yanushevsky Nikolay 154 2310
22 750233 Klim Anatoly 176 2305
23 750222 Bondarenko Yury 121 2300
24 750171 Lyamtsev Valery 186 2299
25 750253 Kozenko Tatyana 57 2293
26 750259 Maslakov Gennady 45 2291
27 750226 Naumenko Alexander 149 2288
28 759004 Shchemelev Petr 192 2287
29 750197 Zhdanenia Konstantin 115 2281
30 750209 Tolstik Alexandr 177 2278
31 750176 Makeev Victor 195 2274
32 750141 Sutkalenko Dmitry 261 2271
33 750218 Khodoskin Dmitry 93 2270
34 750236 Solionaya Victoria 38 2245
35 750211 Malkov Alexey 163 2241
36 149211 Krutous Anatoly 332 2233
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 62 2177
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750214 Bolenkov Vladimir 87 2146
41 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
42 750121 Rusak Alexandr 86 2030
43 750219 Shemetenko Igor 50 2018
44 750217 Beday Anatoly 64 1990
45 750232 Banshchikov Valery 130 1956
46 750135 Mironchik Alexandr 241 1931
47 750128 Saevich Yury 171 1921
48 471850 Lysovsky V. 85 1913
49 750248 Duma Leonid 37 1911
50 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
51 750125 Khokhlova Galina 116 1857
52 750140 Ksenzov Petr 80 1823
№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750087 SIM Blitsko Boris 261 2497
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750014 SIM Ivanov Alexandr 276 2486
4 750227 SIM Ulasevich Sergei 164 2466
5 750224 IM Korshunov Igor 42 2463
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 543 2455
7 750235 IM Malashenkov Alexei 223 2437
8 750093 Rynkevich Sergey 254 2428
9 471878 Primakov Vasily 267 2418
10 750186 Shetko Leonid 196 2415
11 750163 Lemutov Igor 272 2395
12 750083 SIM Dubko Vladislav 174 2392
13 750091 Visloguzov Vadim 234 2377
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750193 Moskalyov Victor 159 2362
16 750229 Osipov Anatoly 170 2340
17 750117 Dailido Sergey 237 2330
18 750202 Bancevich Sergey 139 2324
19 750089 Skvira Ivan 270 2316
20 750070 Yanushevsky Nikolay 151 2311
21 750251 Bakulin Yury 54 2307
22 750226 Naumenko Alexander 137 2306
23 750233 Klim Anatoly 171 2304
24 750222 Bondarenko Yury 120 2297
25 750253 Kozenko Tatyana 50 2291
26 750259 Maslakov Gennady 41 2290
27 750171 Lyamtsev Valery 183 2287
28 750197 Zhdanenia Konstantin 104 2285
29 750176 Makeev Victor 185 2284
30 750209 Tolstik Alexandr 175 2279
31 759004 Shchemelev Petr 184 2276
32 750141 Sutkalenko Dmitry 251 2273
33 750218 Khodoskin Dmitry 92 2265
34 750211 Malkov Alexey 156 2235
35 750236 Solionaya Victoria 34 2235
36 149211 Krutous Anatoly 328 2231
37 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
38 750244 Prokopenko Alexandr 55 2166
39 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
40 750214 Bolenkov Vladimir 82 2121
41 750132 Zaitsev Leonid 79 2085
42 750121 Rusak Alexandr 78 2044
43 750217 Beday, Anatoly 61 2018
44 750219 Shemetenko Igor 50 2018
45 750232 Banshchikov Valery 122 1968
46 471850 Lysovsky V. 83 1934
47 750248 Duma Leonid 37 1911
48 750128 Saevich Yury 161 1910
49 750135 Mironchik Alexandr 230 1870
50 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
51 750125 Khokhlova Galina 114 1848
52 750140 Ksenzov Petr 80 1823