Заочные шахматы Беларуси

corrchess-by.com

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 268 2495
2 750087 SIM Blitsko Boris 256 2494
3 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
4 750227 IM Ulasevich Sergei 136 2460
5 750224 Korshunov Igor 35 2459
6 750046 SIM Shablinsky Mikhail 519 2451
7 750235 IM Malashenkov Alexei 194 2423
8 471878 Primakov Vasily 255 2422
9 750093 Rynkevich Sergey 241 2410
10 750186 Shetko Leonid 182 2405
11 750083 SIM Dubko Vladislav 160 2389
12 750163 Lemutov Igor 253 2386
13 750091 Visloguzov Vadim 206 2377
14 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
15 750089 Skvira Ivan 225 2348
16 750117 Dailido Sergey 218 2330
17 750202 Bancevich Sergey 139 2324
18 750193 Moskalyov Victor 142 2322
19 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750226 Naumenko Alexander 116 2306
21 750222 Bondarenko Yury 103 2304
22 750233 Klim Anatoly 149 2304
23 750197 Zhdanenia Konstantin 80 2304
24 750229 Osipov Anatoly 137 2299
25 750171 Lyamtsev Valery 143 2290
26 750141 Sutkalenko Dmitry 222 2276
27 750251 Bakulin Yury 40 2273
28 750209 Tolstik Alexandr 138 2265
29 750253 Kozenko Tatyana 34 2257
30 759004 Shchemelev Petr 152 2253
31 750211 Malkov Alexey 144 2248
32 750056 Sosenkov Leonid 210 2234
33 750218 Khodoskin Dmitry 70 2222
34 149211 Krutous Anatoly 292 2206
35 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
36 750244 Prokopenko Alexandr 50 2171
37 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
38 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
39 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
40 750132 Zaitsev Leonid 75 2098
41 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 71 2022
44 750217 Beday Anatoly 53 2019
45 750219 Shemetenko Igor 50 2018
46 750232 Banshchikov Valery 99 2016
47 471850 Lysovsky V. 65 2016
48 750125 Khokhlova Galina 94 1944
49 750140 Ksenzov Petr 66 1912
50 750128 Saevich Yury 115 1898
51 750234 Evtukhovich Nikolay 51 1858
52 750135 Mironchik Alexandr 214 1821

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 263 2506
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 252 2487
4 750227 Ulasevich Sergei 127 2452
5 750046 SIM Shablinsky Mikhail 514 2451
6 471878 Primakov Vasily 249 2434
7 750235 IM Malashenkov Alexei 180 2421
8 750093 Rynkevich Sergey 233 2412
9 750186 Shetko Leonid 176 2402
10 750083 SIM Dubko Vladislav 157 2396
11 750163 Lemutov Igor 249 2386
12 750091 Visloguzov Vadim 196 2376
13 750213 Agrafenin Andrey 83 2364
14 750089 Skvira Ivan 212 2355
15 750202 Bancevich Sergey 139 2324
16 750117 Dailido Sergey 216 2324
17 750193 Moskalyov Victor 136 2319
18 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
19 750226 Naumenko Alexander 114 2305
20 750233 Klim Anatoly 149 2304
21 750229 Osipov Anatoly 132 2295
22 750197 Zhdanenia Konstantin 74 2293
23 750171 Lyamtsev Valery 138 2291
24 750222 Bondarenko Yury 94 2285
25 750141 Sutkalenko Dmitry 209 2277
26 750209 Tolstik Alexandr 134 2270
27 750251 Bakulin Yury 37 2264
28 759004 Shchemelev Petr 150 2258
29 750211 Malkov Alexey 142 2248
30 750056 Sosenkov Leonid 206 2246
31 149211 Krutous Anatoly 282 2213
32 750218 Khodoskin Dmitry 61 2212
33 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
34 750244 Prokopenko Alexandr 49 2174
35 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
36 750079 Ponomarenko Vadim 120 2131
37 750013 Gurinov Sergey 158 2125
38 750214 Bolenkov Vladimir 74 2122
39 750132 Zaitsev Leonid 71 2116
40 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
41 750232 Banshchikov Valery 91 2039
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 69 2017
44 471850 Lysovsky V. 65 2016
45 750217 Beday Anatoly 45 2014
46 750125 Khokhlova Galina 89 1941
47 750219 Shemetenko Igor 40 1918
48 750140 Ksenzov Petr 66 1912
49 750128 Saevich Yury 103 1898
50 750234 Evtukhovich Nikolay 42 1866
51 750135 Mironchik Alexandr 210 1866
52 750223 Dovzhenko Vladimir 91 1730

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 263 2506
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 247 2482
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 507 2452
5 471878 Primakov Vasily 247 2436
6 750227 Ulasevich Sergei 117 2433
7 750235 IM Malashenkov Alexei 176 2418
8 750093 Rynkevich Sergey 229 2417
9 750186 Shetko Leonid 161 2411
10 750083 SIM Dubko Vladislav 152 2392
11 750163 Lemutov Igor 236 2384
12 750091 Visloguzov Vadim 185 2370
13 750213 Agrafenin Andrey 82 2359
14 750089 Skvira Ivan 205 2349
15 750202 Bancevich Sergey 139 2324
16 750117 Dailido Sergey 211 2321
17 750070 Yanushevsky Nikolay 144 2313
18 750233 Klim Anatoly 143 2305
19 750226 Naumenko Alexander 108 2304
20 750193 Moskalyov Victor 126 2295
21 750197 Zhdanenia Konstantin 70 2293
22 750141 Sutkalenko Dmitry 200 2287
23 750222 Bondarenko Yury 82 2281
24 750171 Lyamtsev Valery 134 2280
25 750209 Tolstik Alexandr 131 2272
26 759004 Shchemelev Petr 144 2259
27 750251 Bakulin Yury 30 2258
28 750229 Osipov Anatoly 119 2257
29 750211 Malkov Alexey 138 2246
30 750056 Sosenkov Leonid 206 2246
31 750218 Khodoskin Dmitry 61 2212
32 750130 Selitsky Aleksandr 109 2206
33 149211 Krutous Anatoly 269 2203
34 750244 Prokopenko Alexandr 46 2187
35 750124 Ageiko Nikolay 68 2148
36 750079 Ponomarenko Dr. 120 2131
37 750013 Gurinov Sergey 158 2125
38 750214 Bolenkov Vladimir 72 2120
39 750132 Zaitsev Leonid 68 2109
40 471957 Rovchakov Vladimir 251 2095
41 750232 Banshchikov Valery 80 2083
42 750220 Kirillov Sergey 78 2031
43 750121 Rusak Alexandr 65 2023
44 471850 Lysovsky V. 65 2016
45 750217 Beday Anatoly 44 2015
46 750135 Mironchik Alexandr 203 1956
47 750219 Shemetenko Igor 40 1918
48 750128 Saevich Yury 99 1881
49 750125 Khokhlova Galina 82 1877
50 750140 Ksenzov Petr 64 1876
51 750234 Evtukhovich Nikolay 42 1866
52 750223 Dovzhenko Vladimir 91 1730

 

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 261 2507
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 237 2473
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 504 2452
5 471878   Primakov Vasily 242 2441
6 750227   Ulasevich Sergei 107 2435
7 750186   Shetko Leonid 153 2419
8 750093   Rynkevich Sergey 225 2415
9 750235  IM Malashenkov Alexei 165 2413
10 750083 SIM Dubko Vladislav 145 2398
11 750091   Visloguzov Vadim 175 2375
12 750163   Lemutov Igor 218 2372
13 750213   Agrafenin Andrey 82 2359
14 750089   Skvira Ivan 194 2348
15 750117   Dailido Sergey 206 2341
16 750067   Pronichkin Sergey 123 2335
17 750202   Bancevich Sergey 139 2324
18 750233   Klim Anatoly 137 2315
19 750070   Yanushevsky Nikolay 144 2313
20 750141   Sutkalenko Dmitry 192 2289
21 750197   Zhdanenia Konstantin 63 2289
22 750193   Moskalyov Victor 117 2288
23 750226   Naumenko Alexander 104 2286
24 750171   Lyamtsev Valery 122 2276
25 750209   Tolstik Alexandr 124 2268
26 750222   Bondarenko Yury 70 2264
27 759004   Shchemelev Petr 139 2252
28 750211   Malkov Alexey 118 2245
29 750056   Sosenkov Leonid 193 2241
30 750229   Osipov Anatoly 108 2237
31 750130   Selitsky Aleksandr 109 2206
32 750218   Khodoskin Dmitry 55 2194
33 750244   Prokopenko Alexandr 44 2191
34 149211   Krutous Anatoly 260 2170
35 750124   Ageiko Nikolay 67 2147
36 750079   Ponomarenko Vadim 120 2131
37 750013   Gurinov Sergey 158 2125
38 750214   Bolenkov Vladimir 70 2120
39 471957   Rovchakov Vladimir 251 2095
40 750132   Zaitsev Leonid 66 2093
41 750135   Mironchik Alexandr 172 2089
42 750232   Banshchikov Valery 73 2048
43 750220   Kirillov Sergey 78 2031
44 471850   Lysovsky V. 64 2024
45 750121   Rusak Alexandr 60 2015
46 750217   Beday Anatoly 40 1991
47 750219   Shemetenko Igor 36 1934
48 750128   Saevich Yury 89 1913
49 750234   Evtukhovich Nikolay 37 1883
50 750125   Khokhlova Galina 74 1881
51 750140   Ksenzov Petr 59 1866
52 750223   Dovzhenko Vladimir 91 1730

№ п/п Номер ИКЧФ Звание Фамилия Имя Партий Рейтинг
1 750014 SIM Ivanov Alexandr 257 2513
2 750037 GM Lybin Dmitry 154 2489
3 750087 IM Blitsko Boris 232 2473
4 750046 SIM Shablinsky Mikhail 499 2446
5 471878   Primakov Vasily 237 2442
6 750227   Ulasevich Sergei 98 2426
7 750186   Shetko Leonid 149 2416
8 750093   Rynkevich Sergey 225 2415
9 750235   Malashenkov Alexei 149 2403
10 750083 SIM Dubko Vladislav 143 2399
11 750163   Lemutov Igor 211 2370
12 750202   Bancevich Sergey 130 2364
13 750091   Visloguzov Vadim 170 2363
14 750213   Agrafenin Andrey 80 2358
15 750117   Dailido Sergey 197 2342
16 750067   Pronichkin Sergey 116 2339
17 750089   Skvira Ivan 184 2330
18 750070   Yanushevsky Nikolay 142 2312
19 750233   Klim Anatoly 129 2291
20 750226   Naumenko Alexander 96 2284
21 750197   Zhdanenia Konstantin 58 2276
22 750171   Lyamtsev Valery 116 2272
23 750193   Moskalyov Victor 107 2271
24 750141   Sutkalenko Dmitry 188 2271
25 750222   Bondarenko Yury 65 2264
26 750209   Tolstik Alexandr 117 2263
27 759004   Shchemelev Petr 137 2252
28 750056   Sosenkov Leonid 185 2230
29 750211   Malkov Alexey 114 2229
30 750229   Osipov Anatoly 104 2223
31 750130   Selitsky Aleksandr 107 2200
32 750244   Prokopenko Alexandr 39 2184
33 750124   Ageiko Nikolay 62 2164
34 149211   Krutous Anatoly 257 2163
35 750218   Khodoskin Dmitry 47 2156
36 750079   Ponomarenko Vadim 120 2131
37 750013   Gurinov Sergey 158 2125
38 750135   Mironchik Alexandr 168 2125
39 750214   Bolenkov Vladimir 67 2116
40 750132   Zaitsev Leonid 65 2099
41 471957   Rovchakov Vladimir 251 2095
42 750220   Kirillov Sergey 78 2031
43 750232   Banshchikov Valery 69 2028
44 471850   Lysovsky V. 64 2024
45 750121   Rusak Alexandr 57 2004
46 750217   Beday Anatoly 39 1996
47 750128   Saevich Yury 79 1944
48 750219   Shemetenko Igor 36 1934
49 750125   Khokhlova Galina 66 1916
50 750234   Evtukhovich Nikolay 33 1877
51 750140   Ksenzov Petr 56 1873
52 750223   Dovzhenko Vladimir 91 1730